Terug naar het overzicht

Veiligheid

 • SGP: voor voldoende, zichtbare en optredende wijkagenten en BOA’s.
 • SGP: voor een coffeeshop-vrij en streng drugsbeleid.
 • SGP: voor cameratoezicht in risicogebieden.
 • SGP: voor intensieve samenwerking met alle partners op het terrein van openbare orde en veiligheid met een sterke regiefunctie vanuit de gemeente.
 • SGP: voor het streng toetsen van vergunningsaanvragen op een mogelijk (crimineel) verleden van de aanvrager.
 • SGP: voor voortdurende aandacht richting burgers voor het centrale meldpunt en de WhatsApp-groepen.
 • SGP: voor een ervaren gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en ondernemers voor een schoon, heel en veilig bedrijventerrein.
 • SGP: voor het krachtig aanpakken van hennepkwekerijen, drugslaboratoria, illegale bewoning etc. op de bedrijventerreinen.
 • SGP: voor een gemeente waarin het maatschappelijk middenveld (kerken, scholen, verenigingen) bij de opvang en integratie van vluchtelingen betrokken wordt.
 • SGP: voor het, ook in overleg met bedrijven, zorgen voor een zinvolle dagbesteding voor vluchtelingen. De specifieke achtergrond, capaciteiten en interesses van vluchtelingen worden daarbij zoveel mogelijk in acht genomen.
 • SGP: voor meer vuurwerkvrije zones in Veenendaal. Met name rondom verzorgingstehuizen, winkelcentra en kerken.
 • SGP: voor het verhalen van de aangerichte schade op de veroorzakers.