Terug naar het overzicht

Zorg

 • SGP: voor het bevorderen van mantelzorg en het vergroten van het aantal mantelzorgers.
 • SGP: voor het bieden van vraaggestuurde maatwerkoplossingen aan mensen die zorg nodig hebben, maar ook aan hun mantelzorgers.
 • SGP: voor een adequate informatievoorziening, steunpunten voor mantelzorgers en vrijwilligers en lotgenotencontacten.
 • SGP: voor het proactief en vraaggestuurd aanbieden van vrijwillige of professionele respijtzorg op maat voor mantelzorgers die het even teveel wordt en logeermogelijkheden voor degene die langdurige verzorging nodig heeft. Hierdoor kunnen de mantelzorgers hun waardevolle zorgtaken langer volhouden.
 • SGP: voor het intensiever betrekken van kerken, maatschappelijke organisaties en scholen bij de uitvoering van het gemeentelijke beleid. Dat kan door meer met hen te overleggen in de wijken om bijvoorbeeld vrijwilligershulp te vinden.
 • SGP: voor het toegankelijk zijn van huishoudelijke hulp voor mensen die deze echt nodig hebben, geen of onvoldoende mantelzorgers hebben en het niet zelf kunnen betalen.
 • SGP: voor goede controle en voldoende tarieven, zodat de kwaliteit van de zorg op een goed niveau kan blijven.
 • SGP: voor het leggen van de regie bij de burgers van de ondersteuning die zij van de gemeente ontvangen.
 • SGP: voor de vrijheid om te kiezen voor een zorgaanbieder die aansluit bij de zorginhoudelijke, godsdienstige, levensbeschouwelijke en culturele wensen.
 • SGP: voor een eigen bijdrage die afhangt van de draagkracht en betaalbare zorg voor alle burgers.
 • SGP: voor goede voorlichting aan (toekomstige) ouders van een eerste kind via consultatiebureaus en CJG met als doel hen beter voor te bereiden op de aanstaande veranderingen.
 • SGP: voor het actief betrekken van ouders, familieleden en andere direct betrokkenen, zoals scholen en kerken, bij de jeugdzorg. Zij moeten – ook in de preventieve fase – de kans krijgen om mee te denken over, en bij te dragen áán een oplossing.
 • SGP: voor het zo mogelijk voorkomen van een escalatie van relatieproblemen van ouders vanwege de negatieve effecten op kinderen. Bij relatieproblemen van ouders met kinderen worden waar nodig ondersteuningsprogramma’s, zoals cursussen, trainingen en relatietherapie, voor ouders (en kinderen) aangeboden.
 • SGP: voor actieve samenwerking met organisaties als Siriz die zich inzetten voor het voorkomen van ongewenste zwangerschappen, het bieden van ambulante hulp en de opvang van tieners en jonge vrouwen, die onbedoeld zwanger raken.