Terug naar het overzicht

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

  • SGP: voor het versoepelen van de welstandseisen, zonder dat het belang van cultuurhistorische aspecten wordt aangetast.
  • SGP: voor het koppelen van de uitbreiding van bedrijventerreinen aan revitalisering van bestaande terreinen.
  • SGP: voor concrete afspraken met woningcoöperaties over de beschikbaarheid van voldoende betaalbare huurwoningen.
  • SGP: voor een aanpak om de bestaande koop- en huurwoningen duurzamer te maken.
  • SGP: voor extra aandacht voor doelgroepen, zoals starters, senioren met laag inkomen en statushouders.
  • SGP: voor stimulering van spoedige huisvesting van statushouders, vanwege het belang hiervan voor de integratie in onze samenleving;
  • SGP: voor ontwikkeling van mantelzorgwoningen.
  • SGP: voor een goede businesscase waarin duidelijk wordt wat er in Veenendaal moet gebeuren en wat de kosten zijn om de hoogspanningslijn ondergronds te brengen. Op basis hiervan nemen we een onderbouwde beslissing.