Terug naar het overzicht

Sport, cultuur en recreatie

  • SGP: voor het toewerken naar een goed evenwicht tussen gemeentelijke en particuliere bijdragen, rekening houdend met het profijtbeginsel en draagkracht.
  • SGP: voor een goede spreiding van speel- en sportmogelijkheden (speelplekken en grasveldjes) voor kinderen en jongeren over Veenendaal.
  • SGP: voor een moderne, toegankelijke bibliotheek met bijbehorende maatschappelijke voorzieningen zoals een volksuniversiteit.
  • SGP: voor onafhankelijke, kwalitatief goede lokale media die de maatschappelijke dialoog kunnen ondersteunen.
  • SGP: voor vergunningsvoorwaarden bij evenementen die streng worden gehandhaafd om overlast voor omwonenden zo veel mogelijk te voorkomen.
  • SGP: voor cultureel ondernemerschap waarbij de cultuurinstelling creatief en innovatief onderneemt, de gemeentelijke bijdrage aan cultuur niet omhoog gaat en de bezoeker een redelijke bijdrage levert.
  • SGP: voor een actueel beleid voor archeologie en cultuurhistorie zodat waardevolle historische elementen en plaatsen in kaart worden gebracht, behouden kunnen worden en zichtbaar zijn.
  • SGP: voor een ruimhartige ondersteuning van de cultuurhistorische vereniging en het museum in Veenendaal.
  • SGP: voor het behouden van cultuurhistorisch erfgoed door middel van herbestemming waarbij steeds een evenwichtige afweging wordt gemaakt tussen de cultuurhistorische waarde en de te maken kosten.