Terug naar het overzicht

Onderwijs en ontwikkeling

  • SGP: voor de vrijheid van onderwijs. De gemeente ‘stuurt’ niet met schoolgebouwen. Scholen en besturen bepalen in een constructief overleg zelf of ze samenwerken of zelfs samengaan.
  • SGP: voor actieve aanpak van onderwijsachterstanden, samen met de scholen. Bij afspraken over resultaten van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) staat de inzet van scholen centraal. Gemeenten schrijven geen leeropbrengsten of didactische middelen, zoals een Citotoets, voor aan scholen.
  • SGP: voor een intensieve samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp om thuiszitten te voorkomen. Daarbij moet oog zijn voor de complexe problemen.
  • SGP: voor versterking van de vakopleidingen in o.a. ICT en techniek en voor afstemming en samenwerking met het bedrijfsleven op dit punt.
  • SGP: voor intensivering van voorlichting en opleiding in o.a. ICT en techniek in het basisonderwijs en voor afstemming en samenwerking met het bedrijfsleven op dit punt.
  • SGP: voor een betrouwbare overheid die een vangnet biedt. Burgers mogen bij onderwijs-zorgarrangementen niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. De gemeente zorgt vanwege de garantiefunctie van de overheid dat er altijd voldoende passend onderwijs in de openbare scholen beschikbaar is.
  • SGP: voor zorgaanbieders die passen bij de identiteit van leerlingen, ouders en school. Dit geldt niet alleen voor geïndiceerde, maar ook voor kortdurende zorg.
  • SGP: voor verdere uitvoering van het Integraal Huisvestings Plan (IHP), met erkenning van het levensbeschouwelijke karakter en de identiteit van iedere school.