Terug naar het overzicht

G.T. (Gert) Geerts

Geboren in 1973 te Rhenen
Burgerlijke staat: gehuwd, zeven kinderen
Beroep: docent in het voortgezet onderwijs
Kerkelijke achtergrond: Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Ervaring als raadslid vanaf 2014

Persoonlijke noot:
In de afgelopen raadsperiode zijn grote stappen gezet. Vooral in het sociaal domein, zo kwam de Jeugdwet, de WMO en Participatiewet als taak naar de gemeente. We mogen terugzien op een goede overgang. Ook wil ik hierbij de invoering van Diftar (betalen per keer dat restafval wordt aangeboden) noemen. Onze fractie heeft vele goede voorstellen gesteund. Maar ook de komende periode zullen wij als SGP-fractie bedrijven en burgers stimuleren tot het beperken van afval. Onze fractie zal aandacht blijven vragen voor de positie van mantelzorgers en vrijwilligers. De SGP wil zich inzetten voor het gezond en veilig opgroeien van onze jongeren. Ook de volgende vier jaar hoop ik een bijdrage te mogen leveren.

Bekijk zijn video